2 Day – Defendo Training Seminar

7,000.00kr

 

Duration: Two days
Cost:
7,000 SEK ( excl. travel, accommodation, food expenses.)
When: 9am – 5pm including lunch break
Location:
Hindersvägen 31 79290 Sollerön

Overview
In this seminar we cover the basics of how we protect ourselves in Defendo against unarmed standing attacks, how to break free, defence on the ground,plus basic defence methods for armed threats and attacks, and theory


Varaktighet: Två dags seminarium
Kosta:  7000 kronor + omkostnader
När: 09:00-17:00 (avbrott för lunch)
Plats: Hindersvägen 31 79290 Sollerön

Översikt 
Här går jag igenom grunderna hur vi i Defendo försvarar oss mot obeväpnade stående attacker, greppsprängningar, försvar på marken plus att jag går igenom grundläggande försvar mot beväpnade hot och attacker, samt teori.

Description

 

Duration: Two days
Cost:
7,000 SEK ( excl. travel, accommodation, food expenses.)
When: 9am – 5pm including lunch break
Location:
Hindersvägen 31 79290 Sollerön

Overview
In this seminar we cover the basics of how we protect ourselves in Defendo against unarmed standing attacks, how to break free, defence on the ground,plus basic defence methods for armed threats and attacks, and theory


Varaktighet: Två dags seminarium
Kosta:  7000 kronor + omkostnader
När: 09:00-17:00 (avbrott för lunch)
Plats: Hindersvägen 31 79290 Sollerön

Översikt 
Här går jag igenom grunderna hur vi i Defendo försvarar oss mot obeväpnade stående attacker, greppsprängningar, försvar på marken plus att jag går igenom grundläggande försvar mot beväpnade hot och attacker, samt teori.

Share With Your Friends!

Go to Top