1 Day – Defendo Training Seminar

4,000.00kr

 

Duration: One day
Cost:
4,000 SEK ( excl. travel, accommodation, food expenses.)
When: 9am – 5pm including lunch break
Location:
Hindersvägen 31 79290 Sollerön

Overview
In this seminar, we cover the basics of how we protect ourselves in Defendo against unarmed standing attacks, how to break free, defence on the ground, plus theory.

Varaktighet: Ett dags seminarium
Kosta:  4000 kronor + omkostnader
När: 09:00-17:00 (avbrott för lunch)
Plats: Hindersvägen 31 79290 Sollerön

Översikt 
Här går jag igenom grunderna hur vi i Defendo försvarar oss mot obeväpnade stående attacker, greppsprängningar, försvar på marken samt teori.

Description

 

Duration: One day
Cost:
4,000 SEK ( excl. travel, accommodation, food expenses.)
When: 9am – 5pm including lunch break
Location:
Hindersvägen 31 79290 Sollerön

Overview
In this seminar, we cover the basics of how we protect ourselves in Defendo against unarmed standing attacks, how to break free, defence on the ground, plus theory.

Varaktighet: Ett dags seminarium
Kosta:  4000 kronor + omkostnader
När: 09:00-17:00 (avbrott för lunch)
Plats: Hindersvägen 31 79290 Sollerön

Översikt 
Här går jag igenom grunderna hur vi i Defendo försvarar oss mot obeväpnade stående attacker, greppsprängningar, försvar på marken samt teori.

Share With Your Friends!

Go to Top