Latest Past Events

1 Day – Defendo Training Seminar

Jan's Training Gym Hindersvägen 31, Mora

In this seminar, we cover the basics of how we protect ourselves in Defendo against unarmed standing attacks, how to break free, defence on the ground, plus theory. Här går jag igenom grunderna hur vi i Defendo försvarar oss mot obeväpnade stående attacker, greppsprängningar, försvar på marken samt teori.

kr4000

Terminstart 16 augusti 2021

Jan's Training Gym Hindersvägen 31, Mora

Då drar vi igång terminen efter ett litet sommar uppehåll

Free

2 Day – Defendo Training Seminar

Jan's Training Gym Hindersvägen 31, Mora

In this seminar we cover the basics of how we protect ourselves in Defendo against unarmed standing attacks, how to break free, defence on the ground,plus basic defence methods for armed threats and attacks, and theory. Här går jag igenom grunderna hur vi i Defendo försvarar oss mot obeväpnade stående attacker, greppsprängningar, försvar på marken plus att jag går igenom grundläggande försvar mot beväpnade hot och attacker, samt teori.

kr7000
Go to Top